top of page

POLIFONIA MASTERCLASS

Warsztat został stworzony i prowadzony jest  przez trójkę aktorów (Dorota Kołodziej, Agnieszka Mendel, Jan Żórawski) wywodzących się Teatru Gardzienice. Program warsztatu oparty jest na śpiewie w wielogłosie, strukturach polirytmicznych i muzyczności oddechu; stanowi wprowadzenie do podstawowych technik powiązania głosu z ciałem i ruchem.

Celem warsztatu jest odkrywanie i poszerzanie potencjału własnego głosu. Praca nad śpiewem polifonicznym służy budowaniu swobodnej obecności scenicznej oraz indywidualnej ekspresji poprzez odnalezienie się w kolektywnym ciele pieśni wielogłosowych.  

 

Praca nad polifonią w fenomenalny sposób spełnia też funkcje „team-building’owe” - wprowadza konieczność zachowania atencji na partnera i odnalezienia spójnej harmonii w grupie. Skupienie uczestników na wspólnym brzmieniu staje się energetyczną i emocjonalną trampoliną do partii solowych, w których chór daje protagoniście zarówno poczucie bezpieczeństwa, jak i nadaje jego partii charakter teatralny.

Podczas warsztatu prowadzący bazują na źródłach muzycznych z Gruzji, Serbii, Bułgarii, Litwy i Ukrainy oraz na wielogłosowych pieśniach prawosławnych i średniowiecznych pieśniach miłosnych z Anglii.  Różnorodność repertuaru ma z jednej strony przybliżyć uczestnikom kierunki rozwoju harmonii, z drugiej pokazać ich wpływ na kreowanie odmiennych światów teatralnych w praktyce. Wybrane pieśni stanowią również doskonały punkt wyjścia do pracy nad odmiennymi rodzajami emisji artykulacji głosu. Trenerzy podczas warsztatu Polifonia Masterclass wykorzystując szerokie spektrum   narzędzi,   pomagają  studentom nawiązać zdrową i efektywną relację

 z własnym głosem.

 

Profil warsztatu skierowany jest w zależności od odbiorcy: z aktorami praca skupiona jest głównie nad świadomym wyrażaniem i poszerzaniem palety emocji, a dla wykładowców i ludzi biznesu nad zbudowaniem  kontaktu   z własnym głosem i nabywaniem umiejętności świadomego panowania nad zdradliwymi emocjami; trenerzy przedstawiają także proste techniki, które pomagają w budowaniu pewności siebie i kreowaniu własnego wizerunku.

 

Elementy pracy warsztatowej obejmują następujące zagadnienia:  

// Jakość dźwięku - zdrowa i efektywna emisja głosu

// Emisja głosu a wysiłek fizyczny

// Nauka pieśni

// Alchemia polifonii

// Harmonie konsonansowe i dysonansowe

// Potencjał rytmów nieregularnych

// Muzyczność oddechu

// Emocje zaklęte w dźwiękach

// Topofonia - śpiew w 3D

// Kąpiel w kaskadach dźwięku

// Odnajdywanie bezpieczeństwa w śpiewie wielogłosowym jako punkt odbicia do wystąpień solowych 

bottom of page